Нидерландия облекчава ограничителните мерки в условията на COVID-19

10.03.2021

Нидерландското правителство обяви ново частично облекчаване на ограничителните мерки за борба с разпространението на COVID-19, но при запазване прилагането на вечерен час до 31 март 2021 г.

Така за пътуване до Нидерландия при представяне на негативен резултат от PCR-тест за COVID-19, направен до 12 часа преди качване на борда на самолета за Нидерландия, пътниците не следва да представят негативен резултат от бърз антигенен тест за коронавирус.

Доколкото след боледуване от коронавирус, някои граждани в продължителен период от време дават положителни резултати при тестване за COVID-19, на следния линк може да бъде намерен списък от изключения, когато може да бъде допуснато пристигане в Нидерландия и при положителен резултат от тест за коронавирус:
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/mandatory-negative-test-results-and-declaration

Изискванията за представяне на негативни резултати от тест за коронавирус важат преди пристигане в Нидерландия и за ваксинираните против COVID-19 пътници.

Въвеждат се и редица облекчения по отношение на вътрешните мерки за събирането на групи, посещения на магазини, съблюдаването на редица правила в ежедневния живот и упражняването на спортна дейност.

Почивки