Клиентска карта с прогресивна отстъпка за международни пътувания1. Настоящата карта е поименна и дава права за отстъпка само на притежателя ѝ. Изгубена, открадната или увредена карта не се преиздава или подменя.

2. Намаленията от редовната цена на билета в периода на валидност са:

1-во пътуване - 10 % отстъпка,
2-ро - 20%,
3-то - 30%,
4-то - 40%,
5-то и всяко следващо - 50% отстъпка.

Прогресивната отстъпка не може да се комбинира с други отстъпки, предлагани от дружеството.

3. Посочените в т. 2 отстъпки са приложими само при покупка на билет „он-лайн” или в някой от официалните ни офиси. Притежателят на картата се легитимира с документ за самоличност. Картата е невалидна при покупка на билет в автобуса.

4. Пътуванията извън страната водят до увеличение на отстъпките по международни линии.

5. На прогресивна отстъпка подлежат пътувания, чиято еднопосочна стойност е над 5,99 лева преди намалението. За всички пътувания, чиято базова цена е под горепосочената, отстъпката няма да подлежи на прогресия.

6. Картата е със срок на валидност едно календарно полугодие.

* Картите се получават от офисите на фирма "Юнион Ивкони" ООД след попълване на заявление за издаване на карта.
** Срокът на картата може да бъде удължен в зависимост от търговската политика на превозвача, като за целта информацията се публикува в сайта в секция новини.
*** Промоцията е валидна до изчерпване на наличните количества.