Общи условия за пътуване в страната

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА АВТОБУСНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО РЕДОВНИ ЛИНИИ И ПОЛЗВАНЕ НА ONLINE СИСТЕМА НА ЮНИОН ИВКОНИ ООД

Общите условия за използване на системата за продажба на автобусни билети чрез сайта на  Юнион Ивкони ООД  уреждат единствено взаимоотношенията между клиентите на системата (наричани за краткост по-долу КЛИЕНТ) и Юнион Ивкони ООД, респективно собственик на системата (наричан за краткост по-долу Юнион Ивкони ООД).
 
Тези общи условия дават информация за работа със системата от всеки КЛИЕНТ за времето на използване на системата от първоначалното влизане в нея, купуването на автобусен билет, получаването на резервационен талон и до напускането на системата.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ
 1. КЛИЕНТЪТ има право да ползва услугите за продажба на билети на union-ivkoni.com  в съответствие с изискванията на Общите условия и правилата.
 2. КЛИЕНТЪТ носи лична отговорност пред закона, за всички свои действия, извършени при използване на online системата за продажба на билети на union-ivkoni.com. 
 3. КЛИЕНТЪТ се съгласява с това, че част от служителите на Юнион Ивкони ООД, в зависимост от задълженията си, имат достъп до следната информация: имейл адрес, IP адреси, и др., но нямат право да ги разгласяват/разпространяват, освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи.
 4. КЛИЕНТЪТ носи отговорност за нерегламентиран опит за достъп чрез union-ivkoni.com  до чужди  директории,  мрежи, компютри и други устройства. Юнион Ивкони ООД не носи отговорност за показваната информация или последиците от използването на други уебсайтове, до които union-ivkoni.com осигурява връзка.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЮНИОН ИВКОНИ ООД
1. Чрез своята система за продажба на автобусни билети, Юнион Ивкони ООД предлага услуги по продажба на автобусни билети за Юнион Ивкони ООД, но не поема ангажимент за осигуряване на помощ при използване на системата.
2. Информацията, предоставена от union-ivkoni.com  е изцяло собственост на Юнион Ивкони ООД и/или на неговите партньори, доставчици и потребители. Използването на съдържание е предмет на писмено споразумение с Юнион Ивкони ООД .
3. Посочената в разписанието информация относно времето на пристигане на спирка е ориентировъчно.
4. Юнион Ивкони ООД има право да ограничи достъпа на някои свои или всички свои КЛИЕНТИ до част от услугите или до всички услуги на сайта (при нерегламентиран достъп, форсмажорни обстоятелства и др.).
5. Юнион Ивкони ООД може да предоставя на медии и трети лица обобщена справка от union-ivkoni.com единствено с цел рекламиране.
6. Юнион Ивкони ООД не носи отговорност за съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които присъстват на сайта union-ivkoni.com. Отговорност за тях носят единствено рекламодателите.
7. Рекламации са валидни само в писмена форма, отправени в срок до 1 месец от датата на пътуване, заедно с копие от билета и багажна разписка. Без предоставяне на горепосочените документи, рекламации не се разглеждат.
8. Всеки пътник, купил билет, е застрахован в рамките на пътуването за риска “Злополука”.

ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
1. Правата на интелектуалната собственост върху online системата за продажба на автобусни билети за превоз на пътници union-ivkoni.com, софтуерни продукти, документи и други материали, принадлежат на Юнион Ивкони ООД.
2. Клиентът няма право самостоятелно или чрез трето лице да изменя, променя, подобрява, копира, възпроизвежда, адаптира, скрива, разкомплектова, преотдава, лицензира интернет резервационната система или каквато и да е част от съдържанието, предоставено от union-ivkoni.com
3. Юнион Ивкони ООД има право да промени дизайна на сайта за продажба на автобусни билети без предварително известяване.

ПОКУПКА НА БИЛЕТ ЗА ПЪТУВАНЕ С ЮНИОН ИВКОНИ ООД
Към момента, можете да осъществите онлайн покупка на автобусен билет от системата за продажба на автобусни билети само по следния начин:
1. Изберете вид пътуване – в страната или международно пътуване;
2. Изберете желаната дестинация;
3. Изберете дата за пътуване;
4. Изберете вида на билета  - еднопосочен / двупосочен;
5. Натиснете бутона „Търси разписание”;
6. В отворения нов прозорец изберете желания от вас час на тръгване, а в случай, че сте избрали двупосочен билет с фиксирано връщане, изберете и съответния час на връщане. При двупосочен билет можете да изберете и опция отворен билет, т.е. двупосочен билет без фиксирана дата за връщане. Валидността на такъв билет е един месец от датата на пътуване в първа посока. При промяна на параметрите за пътуване задължително натиснете бутона „Обнови  Разписание”, за да Ви даде възможните часове за тръгване и връщане. Online покупката на билети се преустановява автоматично 1 (един) час преди отпътуване на автобуса от съответната спирка;
7. След като сте направили Вашия избор, натиснете бутона „Продължи”;
8. В отворения нов прозорец попълнете задължително - ЕГН; Номер на карта за отстъпки (ако имате такава); Име и Фамилия; Е-mail адрес и телефон за връзка. Резервацията ще бъде валидна при наличие на свободни места.
8.1. Избор на място: след полетата "имена на пътник", се намира опция „място избор”/ „м.вр.избор” (за двупосочен билет). Зелените места са свободни, червените места са заети. Места с категория X,Y,Z (задни места) са промоционални и не подлежат на презаверка и анулация. Места с категория А са с 5% завишение (предни места).
Изберете място и натиснете бутона „ЗАПИС”.
8.2. В случай, че не сте избрали място в автобуса, системата автоматично избира първо свободно място. При презаверка и затваряне/фиксиране (за отворен билет) на билет, системата автоматично избира първо свободно място;
9. Прочетете Общите условия и отметнете, че сте съгласни с тях и ги приемате!;
10. Натиснете бутона „Купи”! При тази операция ще бъдете пренасочени към страница на обслужващата банка за защитено въвеждане на данни от картата, с която плащате. Операцията се извършва от банката. Юнион Ивкони няма достъп до данните за картата Ви;
11. Попълнете име, номер на банкова карта и нейната валидност, както и CVC2 кода – посочен на гърба на картата;
12. След успешно плащане ще бъдете пренасочени отново към сайта на "Юнион Ивкони" ООД за да получите резервационен номер. При неуспешно плащане, резервацията ще бъде автоматично анулирана в рамките на 15 минути. Ще получите информация на имейла за успешна/неуспешна резервация. Вашата заявка за резервация е покупка на билет от Юнион Ивкони ООД;
13. Следва да принтирате резервационния талон от получения файл на посочения от Вас e-mail адрес.
Забележка:
 •  Запазване на място в автобусите на ЮНИОН ИВКОНИ ООД, се осъществява след 100% заплащане на стойността на билета;
 •  Можете да използвате предоставяните от компанията намаления, но при получаване на билета и по време на пътуването, следва да представите на служителите на Юнион Ивкони ООД документ, с който да удостоверите основанието за намаление. В противен случай трябва да платите разликата в билета или може да Ви бъде отказана транспортната услуга.

ПОЛУЧАВАНЕ НА БИЛЕТИ
1. Билетите, купени чрез online системата се получават на касите на ЮНИОН ИВКОНИ ООД не по-късно от 30 минути преди отпътуването от съответната спирка, а в особени случаи от шофьора на автобуса при качването.
2. За да получите своя билет, трябва да предоставите на служител на каса на ЮНИОН ИВКОНИ ООД,  разпечатано копие на резервационен талон или резервационния номер. В противен случай,  ЮНИОН ИВКОНИ ООД има право да Ви откаже издаване на билет и да не бъде предоставена транспортната услуга.
3. Полученият билет съдържа посочените от Вас в резервацията данни. Отговорност на пътника е да провери посочените в билета данни веднага след получаването му, също така и да научи цялата интересуваща го информация преди да си купи билет. Посочването на неверни или непълни данни от пътника, ще направи покупката на билета невалидна. В тези случаи „Юнион Ивкони“ ООД не носи отговорност за осъществяването на покупката на автобусен билет и изпълнение на превоза.

ПРЕЗАВЕРКИ И АНУЛАЦИИ

КЛИЕНТИ, купили автобусни билети чрез union-ivkoni.com за пътуване с Юнион Ивкони ООД  имат право:
 
 1. Да променят датата и часа на пътуване единствено и само при наличие на свободни места за желаните нови дата и час. Промяната може да се осъществи единствено и само на касите на фирмата, не по-късно от 1 час преди отпътуване от съответната спирка или до 10 минути след отпътуване от съответната спирка (при настъпили форсмажорни обстоятелста). За целта, КЛИЕНТЪТ трябва да представи номера на резервацията, резервационния талон или билета (ако такъв вече е издаден).
  1.1. Допуска се само една презаверка на билет;
 2. Да фиксират дата и час на двупосочен отворен билет единствено и само при наличие на свободни места за желаните дата и час. Фиксирането може да се осъществи единствено и само на касите на фирмата, не по-късно от 1 час преди отпътуване от съответната спирка. За целта КЛИЕНТЪТ трябва да представи купения билет;
 3. Да се откаже от пътуването при следните условия:
          3.1. За анулация до 24 часа преди отпътуване от съответната спирка – КЛИЕНТЪТ не дължи неустойка;
3.2. За анулация от 24 до 12 часа преди отпътуване от съответната спирка - КЛИЕНТЪТ дължи неустойка в размер на 10% от   стойността на билета;
3.3. За анулация от 12 до 1 час преди отпътуване от съответната спирка - КЛИЕНТЪТ дължи неустойка в размер на 30% от стойността на билета;
3.4. За анулация по-малко от 1 час преди отпътуване и 10 мин. след отпътуване от съответната спирка - КЛИЕНТЪТ дължи неустойка в размер на 50% от стойността на билета;
3.5. При повече от 10 мин. след отпътуване от съответната спирка – билетът се счита за използван и не се възстановяват суми на КЛИЕНТА;
3.6. Билети от категория X, Y и Z не подлежат на презаверка и анулация.
    
     4. Презаверен билет не подлежи на анулация;
     5. Двупосочен билет се разглежда като едно цяло. При използвана първа посока от билета, втората може да бъде само презаверена,          според условията за презаверка;
     6. При отказ от пътуване, сумата за билет, купен чрез online системата, ще бъде възстановена по банков път, съобразно условията
         за отказ от пътуване и анулация;
 
 
ОТГОВОРНОСТ НА ЮНИОН ИВКОНИ ООД
 
1. Билетът представлява договор за превоз с автобус между пътника и превозвача. Превозвачът поема своите отговорности, съгласно чл. 42 - чл.48 от Закона за автомобилните превози.
2. Срещу купения от КЛИЕНТА билет, Юнион Ивкони ООД осигурява автобусен превоз по посочения маршрут.
3. Превозвачът не носи отговорност за закъснение по график, в случаи на независещи от него обстоятелства, като стачки, задръствания, лоши атмосферни условия, катастрофи, техническа авария с превозното средство по време на път и други обстоятелства, които превозвачът не е могъл да предвиди и/или предоврати, като изброяването не е изчерпателно.
4. В случай на неосъществено пътуване по вина на фирмата превозвач, се възстановява 100% от стойността на билета за неосъществената отсечка, както и компенсация за преките разходи за пътуването на пътника до мястото на отпътуване на автобуса, при наличие на потвърждаващи документи.
5. Юнион Ивкони ООД не носи отговорност за загубен или откраднат багаж, преди чекиране в автобуса и след предаване на багажите, при пристигане на съответната спирка. Превозвачът отговаря за багажите, намиращи се на превозното средство, освен ако повредата или липсата, се дължат на естеството или на дефектите на самия багаж, или въпреки взетите мерки вредите не са могли да бъдат предотвратени (непреодолима сила). Превозвачът съхранява с грижата на добър търговец непотърсените багажи и носи отговорност за тяхното съхранение за срок от 3 месеца.
 
ОТГОВОРНОСТ НА КЛИЕНТА
 
1. КЛИЕНТЪТ е длъжен да провери коректността на данните върху билета си. Юнион Ивкони ООД няма задължение да коригира грешки, след като договорът е бил сключен.
2. КЛИЕНТЪТ има  отговорност за запазване на целостта на получения билет. Юнион Ивкони ООД не носи отговорност за загубен, откраднат или увреден билет. Дубликати на билети не се издават.
3. КЛИЕНТЪТ носи лична финансова отговорност за нанесени от него щети на превозното средство.

ЦЕНИ НА БИЛЕТИ

Цените на билети, обявени чрез union-ivkoni.com за пътуване с  Юнион Ивкони ООД, са в български лева, с включен 20% ДДС.
Юнион Ивкони ООД  си запазва правото да променя цените, обявени на union-ivkoni.com.
Когато цената на билета бъде променена, то валидна е тази цена, която е била в сила към момента на купуване на билета  от КЛИЕНТА.
При ONLINE продажбата  не се начисляват допълнителни такси върху цената на автобусните билети.

ПРЕВОЗ НА БАГАЖ

Купеният билет дава право на КЛИЕНТА да превози безплатно в багажното отделение личен багаж до 50 кг. В този случай, КЛИЕНТЪТ получава багажна разписка, съгласно разпоредбите на чл. 39 от ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ.
Не се допуска превозване на багаж, без издаване на багажна разписка или превоз на багаж, който не принадлежи на пътник.
В съответствие с чл. 37 ал. 4 от Закона за автомобилните превози, не се разрешава приемането и превози на пратки и багажи, които не принадлежат на пътник.
Не се разрешава поставянето и пренасянето в багажите на пътницитена - парични средства (независимо от валутата и размера), на ценни книжа, документи, кредитни и дебитни карти, пътнически чекове, на предмети с нумизматична и художествена стойност, накити и други изделия от благородни метали, скъпоценни и полускъпоценни камъни, на GSM апарати, смарт устройства и таблети, всякаква видео и аудио техника, компютърни конфигурации и преносими компютри, зарядни устройства, оптични уреди и части за същите, превозвани в багажните отделения на автобусите.  В случай на цялостна или частична липса и/или повреда на багаж, съдържащ изброените по-горе ценности, предмети или подобни на тях, въпреки забраната за превоза им, ЮНИОН ИВКОНИ не носи отговорност за същите и няма да възстанови тяхната стойност или да изплати обезщетение за същите.
Забранява се поставяне и пренасяне в багажите на пътниците (независимо ръчен багаж или превозван в багажното отделение на автобуса) на: огнестрелни оръжия и боеприпаси, експлозиви и запалителни вещества, димни бомби и патрони, динамит, барут и пластични взривни вещества, мини, гранати и други заредени с взривни вещества контейнери и устройства, капсул-детонатори, детонатори и фитили, лесно запалими и/или отровни химически вещества, фойерверки и други пиротехнически средства; наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества и/или техни аналози, както и прекурсори или съоръжения и материали за производството на наркотични вещества; предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота и здравето на пътуващите в автобуса; движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение, сертификат или друг документ, удостоверяващ правото на съхранението, ползването и преноса им; религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации; акцизни стоки с неплатен акциз, акцизни стоки /като цигари и алкохол/ с платен акциз, но над определените със закон количествени граници за лично ползване; всички видове скимиращи устройства за банкомати, забранени от закона, всякакви други стоки и вещества забранени със закон.
                Изключение: притежаваните от гражданите огнестрелни оръжия и боеприпаси за самоотбрана, лов, спортни, културни цели и за колекциониране, могат да бъдат превозвани единствено като ръчен багаж при стриктно спазване на разпоредбите на действащата нормативна уредба по отношение начина на съхранение, носене и използване на такива оръжия.
 
ПРЕВОЗ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ И ЖИВОТНИ

Юнион Ивкони ООД допуска единствено и само превозване на кучета-водачи, придружаващи пътник с увреждания.
Юнион Ивкони ООД не допуска превозване на домашни любимци и животни.

ПУШЕНЕТО В АВТОБУСИТЕ НА ЮНИОН ИВКОНИ ООД Е ЗАБРАНЕНО!

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ  ОТНОСНО  ONLINE СИСТЕМАТА:

За достъп до online системата е необходимо следното:
 1. Интернет връзка;
 2. Интернет браузър – минимални версии: Mozilla Firefox 8.0; Internet Explorer 8 или Google Chrome.
За всички останали случаи, които не са изрично описани в настоящите общи условия се прилагат разпоредбите на ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ, НАРЕДБА № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите общи условия се прилагат и за продажба на автобусни билети от касите на Юнион Ивкони ООД. В случай на противоречие между условията, изписани на гърба на билета, и настоящите Общи условия, предимство имат клаузите на настоящите Общи условия.

Двете страни приемат общите условия напълно и без изключения!


 
Екскурзии и почивки