Общи условия за пътуване в страната

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ONLINE СИСТЕМА ЗА ПРОДАЖБА НА АВТОБУСНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО РЕДОВНИ ЛИНИИ НА ЮНИОН – ИВКОНИ ООД


Общите условия за използване на системата за продажба на автобусни билети чрез сайта на  Юнион Ивкони ООД  уреждат единствено взаимоотношенията между клиентите на системата (наричан за краткост по долу КЛИЕНТ) и Юнион Ивкони ООД, респективно собственик на системата Юнион Ивкони ООД (наричан за краткост по долу Юнион Ивкони ООД).

“КЛИЕНТ” е този, който използва системата на Юнион Ивкони ООД.

 
Тези общи условия дават информация за работа със системата от всеки КЛИЕНТ, за времето на използване на системата, от първоначалното влизане в нея, закупуване на автобусен билет, получаването на резервационен талон и до напускането на системата.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ

 1. КЛИЕНТЪТ има право да ползва услугите за продажба на билети на union-ivkoni.com  в съответствие с изискванията на Общите условия и правилата.
 2. КЛИЕНТЪТ носи лична отговорност пред закона, за всички свои действия, извършени при използване на online системата за продажба билети на union-ivkoni.com  
 1. КЛИЕНТЪТ се съгласява с това, че част от служителите на Юнион Ивкони ООД, в зависимост от задълженията си, имат достъп до следната информация: имейл адрес, IP адреси, и др., но няма право да ги разгласява/разпространява, освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи.
 2. КЛИЕНТЪТ носи отговорност, за нерегламентиран опит за достъп чрез union-ivkoni.com  до чужди  директории,  мрежи, компютри и други устройства. Юнион Ивкони ООД не носи отговорност за показваната информация или последиците от ползването на други уебсайтове, до които union-ivkoni.com осигурява връзка.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЮНИОН ИВКОНИ ООД

1. Чрез своята система за продажба на автобусни билети, Юнион Ивкони ООД предлага услугите по продажба на автобусни билети за Юнион Ивкони ООД, но не поема ангажимент за осигуряване на помощ, при използване на системата.

2. Информацията предоставена от union-ivkoni.com  е изцяло собственост на Юнион Ивкони ООД и/или на неговите партньори, доставчици и потребители. Използването на  съдържание, е предмет на писмено споразумение с Юнион Ивкони ООД .

3. Посочената в разписанието информация, относно времето на пристигане на спирка е ориентировъчно.

4. Юнион Ивкони ООД има право да ограничи достъпа на някои свои или всички свои КЛИЕНТИ, до част от услугите или до всички услуги на сайта (при нерегламентиран достъп, форсмажорни обстоятелства и др.).

5. Юнион Ивкони ООД може да предоставя на медии и трети лица, обобщена справка от union-ivkoni.com,  единствено с цел рекламиране.

6. Юнион Ивкони ООД не носи отговорност за съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които присъстват на сайта union-ivkoni.com  Отговорност за тях носят единствено рекламодателите.

7. Рекламации са валидни само в писмена форма, отправени в срок до 3 месеца от датата на пътуване, заедно с копие от билета и багажна разписка. Без предоставяне на горепосочените документи рекламации не се разглеждат.

8. Всеки пътник закупил билет, е застрахован в рамките на пътуването за риска “Злополука”.


ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. Правата на интелектуалната собственост върху online системата за продажба на автобусни билети за превоз на пътници union-ivkoni.com, софтуерни продукти, документи и други материали, принадлежат на Юнион Ивкони ООД.

2. Клиентът няма право самостоятелно или чрез трето лице да изменя, променя, подобрява копира, възпроизвежда, адаптира, скрива, разкомплектова, преотдава, лицензира интернет резервационната система или каквато и да е част от съдържанието, предоставено от union-ivkoni.com

3. Юнион Ивкони ООД има право да промени дизайна на сайта за продажба на автобусни билети, без предварително известяване.


ПОКУПКА НА БИЛЕТ ЗА ПЪТУВАНЕ С ЮНИОН ИВКОНИ ООД

Към момента можете да осъществите онлайн покупка на автобусен билет от системата за продажба на автобусни билети само по следния начин:

1. Изберете вид пътуване – в страната или международно пътуване

2. Изберете желаната дестинация

3. Изберете дата за пътуване

4. Изберете вида на билета  - еднопосочен / двупосочен

5. Натиснете бутона „Търси разписание”.

6. В отворения нов прозорец, изберете желания от вас час на тръгване, а в случай, че сте избрали двупосочен билет с фиксирано връщане, изберете и съответния час на връщане. При двупосочен билет, можете да изберете и опция отворен билет, т.е. двупосочен билет без фиксирана дата за връщане. Валидността на такъв билет е един месец от датата на пътуване в първа посока. При промяна на параметрите за пътуване задължително натиснете бутона „Обнови  Разписание”, за да Ви даде възможните часове за тръгване и връщане.

7. След като сте направили вашия избор, натиснете бутона „Продължи”

8. В отворения нов прозорец попълнете задължително - ЕГН; номер на карта за отстъпки (ако имате такава); Име и Фамилия; e-mail адрес и телефон за връзка. Резервацията ще бъде валидна, при наличие на свободни места.

9. Прочетете Общите условия и отметнете, че сте съгласни с тях и ги приемате.

10. Натиснете бутона „Купи”. При тази операция ще бъдете пренасочени към страница на обслужващата банка за защитено въвеждане на данни от картата, с която плащате. Операцията се извършва от банката и "Юнион Ивкони" няма достъп до данните за картата Ви.

11. Попълнете име, номер на банкова карта и нейната валидност, както и CVC2 кода – посочен на гърба на картата.

12. След успешно плащане ще бъдете пренасочени отново към сайта на "Юнион Ивкони" ООД за да получите резервационен номер. При неуспешно плащане резервацията ще бъде автоматично анулирана в рамките на 15 минути. Ще получите информация на имейла за успешна/неуспешна резервация. Вашата заявка за резервация е покупка на билет от Юнион Ивкони ООД.

13. Следва да принтирате резервационния талон от получения файл на посочения от Вас e-mail адрес.

Забележка:

 •  Запазване на място в автобусите на ЮНИОН ИВКОНИ ООД се осъществява след  100% заплащане на стойността на билета.
 •  Можете да се възползвате от предоставяните от компанията намаления, но при получаване на билета и по време на пътуването, следва да представите на служителите на Юнион Ивкони ООД документ, с който да удостоверите основанието за намаление. В противен случай трябва да заплатите разликата в билета или може да ви бъде отказана транспортната услуга.


ПОЛУЧАВАНЕ НА БИЛЕТИ

1. Билетите закупени чрез online системата се получават на касите на ЮНИОН ИВКОНИ ООД не по-късно от 30 минути преди пътуването от съответната спирка, а в особени случаи от шофьора на автобуса при качването.

2. За да получите своя билет, трябва да предоставите на служител на каса на ЮНИОН ИВКОНИ ООД,  разпечатано копие на резервационен талон или резервационния номер. В противен случай,  ЮНИОН ИВКОНИ ООД има право да Ви откаже издаване на билет и да не бъде предоставена транспортната услуга.

3. Полученият билет съдържа посочените от Вас в резервацията данни. Използването на некоректни данни, ще направи покупката на билета невалидна и Юнион Ивкони ООД запазва правото си да не възстанови сумата по билета.


ПРЕЗАВЕРКИ И АНУЛАЦИИ


КЛИЕНТИ, закупили автобусни билети чрез union-ivkoni.com за пътуване с Юнион Ивкони ООД  имат право:

 1. Да променят датата и часа пътуване -  единствено и само при наличие на свободни места за желаните нови дата и час. Промяната може да се осъществи единствено и само на касите на фирмата, не по-късно от 1 час преди отпътуване от съответната спирка или до 10 минути след отпътуване от съответната спирка (при настъпили форсмажорни обстоятелста). За целта КЛИЕНТЪТ трябва да представи номера на резервацията, резервационния талон или билета (ако такъв вече е издаден).
  1. При презаверка КЛИЕНТЪТ не дължи неустойка.
  2. Допуска се само една презаверка на билет
 2.  Да фиксират дата и час на двупосочен отворен билет - единствено и само при наличие на свободни места за желаните дата и час. Фиксирането може да се осъществи единствено и само на касите на фирмата, не по-късно от 1 час преди отпътуване от съответната спирка. За целта КЛИЕНТЪТ трябва да представи закупения билет.
 3. Да се откаже от пътуването при следните условия:

3.1. За анулация до 24 часа преди отпътуване от съответната спирка – КЛИЕНТЪТ не дължи неустойка.

3.2. За анулация от 24 до 12 часа преди отпътуване от съответната спирка - КЛИЕНТЪТ дължи неустойка в размер на 10% от стойността на билета.

3.3 . За анулация от 12 до 1 час преди отпътуване от съответната спирка - КЛИЕНТЪТ дължи неустойка в размер на 30% от стойността на билета.

3.4 . За анулация по-малко от 1 час преди отпътуване и 10 мин след отпътуване от съответната спирка - КЛИЕНТЪТ дължи неустойка в размер на 50% от стойността на билета.

3.5. Повече от 10 мин. след отпътуване от съответната спирка – билетът се счита за използван и не се възстановяват суми на КЛИЕНТА

4. Презаверен билет не подлежи на анулация

5. Двупосочен билет се разглежда като едно цяло. При използвана първа посока от билета, втората може да бъде само презаверена, според условията за презаверка.

При отказ от пътуване, сумата за билет, закупен чрез online системата ще бъде възстановена по банков път, съобразно условията за отказ от пътуване и анулация.

 

 

ОТГОВОРНОСТ НА ЮНИОН ИВКОНИ ООД

 

 1. С издаването на билет за пътуване Юнион Ивкони ООД сключва договор за превоз на пътници, като поема своите отговорности, съглано чл.42 до 48 от ЗАП.
 2. Срещу закупения от КЛИЕНТА билет, Юнион Ивкони ООД осигурява автобусен превоз по посочения маршрут.

3. За закъснение от графика по обективни причини, Юнион Ивкони ООД не носи отговорност

4. При неосъществяване на пътуването по вина на Юнион Ивкони ООД, дружеството възстановява само стойността на неосъществената част от пътната отсечка.

5. Юнион Ивкони ООД не носи отговорност за загубен или откраднат багаж преди чекиране в автобуса и след предаване на багажите при пристигане на съответната спирка.

 

ОТГОВОРНОСТ НА КЛИЕНТА

 

1. КЛИЕНТЪТ е длъжен да провери коректността на данните върху билета си. Юнион Ивкони ООД няма задължение да коригира грешки, след като договорът е бил сключен.

2. КЛИЕНТЪТ има  отговорност за запазване на целостта на получения билет. Юнион Ивкони ООД не носи отговорност за загубен, откраднат или  увреден билет. Дубликати на билети не се издават

3. КЛИЕНТЪТ носи лична финансова отговорност за нанесени от него щети на превозното средство.

ЦЕНИ НА БИЛЕТИ

Цените на билети обявени чрез union-ivkoni.com, за пътуване с  Юнион Ивкони ООД, са в български лева, с включен 20% ДДС.

Юнион Ивкони ООД  си запазва правото да променя цените, обявени на union-ivkoni.com.

Когато цената на билета бъде променена, то валидна е тази цена, която е била в сила към момента на закупуване на билета  от КЛИЕНТА.

При ONLINE продажбата  не се начисляват допълнителни такси върху цената на автобусните билети.

ПРЕВОЗ НА БАГАЖ

Закупеният билет дава право на КЛИЕНТА да превози безплатно в багажното отделение личен багаж до 50 кг. В този случай, КЛИЕНТЪТ получава багажна разписка, съгласно разпоредбите на чл. 39 от ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ.

Не се допуска превозване на багаж, без издаване на багажна разписка или превоз на багаж, който не принадлежи на пътник.

ПРЕВОЗ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ И ЖИВОТНИ

Юнион Ивкони ООД допуска единствено и само превозване на кучета - водачи, придружаващи пътник с увреждания.

Юнион Ивкони ООД не допуска превозване на домашни любимци и животни.

ПУШЕНЕТО В АВТОБУСИТЕ НА ЮНИОН ИВКОНИ ООД Е ЗАБРАНЕНО!

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ  ОТНОСНО  ONLINE СИСТЕМА

За достъп до online системата е необходимо следното:

 1. Интернет връзка
 2. Интернет браузър – минимални версии: Mozilla Firefox 8.0; Internet Explorer 8 или Google Chrome.

За всички останали случаи, които не са изрично описани в настоящите общи условия се прилагат разпоредбите на ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ, НАРЕДБА № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и разпоредбите на действащото законодателство на Република България.


Двете страни приемат общите условия напълно и без изключения.

Екскурзии и почивки